Ett viktigt led. Järn-Bygg-Färg är den enda tidningen som direkt vänder sig till järn- bygg- och färgfackhandeln. Genom Järn-Bygg-Färg når du 23 000 beslutsfattare, opinionsbildare och medarbetare hos 3 800 byggvaruhus och enskilda fackhandlare. Du når alla bygg-, järn- och färghandlare i Sverige, både de som är konsumentinriktade och de som främst vänder sig mot proffsen. För dig som annonsör öppnar Järn-Bygg-Färg helt unika möjligheter att nå alla de du vill påverka. Vill du hålla branschen välinformerad är Järn Bygg Färg ett oöverträffat mediaval.

Kontakta vår annonsavdelning och diskutera vilket alternativ som passar ditt företag bäst. Annons eller bilaga?

För bokning kontakta: 

Mats Gustafsson

E-post: mats.gustafsson@byggbasen.com
Telefon:  0651-56 45 24

 

Ladda ner utgivningsplanen här:

JBF utgivningsplan 2022

Sök här!

Senaste numret av JBF

Gratis nyhetsbrev varannan vecka.

Registrera dig här

Utkommer helgfria måndagar, utom i juli.
Din adress används endast för e-post från Järn Bygg Färg.
Du kan avbryta prenumerationen när du vill.