XL-Hjälpen fortsätter

XL-Bygg kommer även i år att lansera XL-Hjälpen för att stötta föreningar med deras byggprojekt. I fjol utsågs nio vinnare som fick sina projekt förverkligade. Totalt nominerades över 2000 projekt.

Syftet med XL-Hjälpen är att hjälpa organisationer och föreningar med byggprojekt och renoveringar de inte har möjlighet att genomföra själva. 

– Förra året fick vi en överväldigande respons och det var fantastiskt att se hur det uppmuntrade till ett så stort engagemang runtom i landet. Det är tydligt att det finns ett starkt behov i svenska ideella föreningar och vi är glada att våra lokala handlare kan hjälpa dem att förverkliga sina projekt, säger XL-Byggs marknadschef Åsa Karlsson.

Projekt som får stöd av XL-Hjälpen ska gynna många. Det är alltså inte enskilda privatpersoner som kan ansöka för att få hjälp med sina byggnadsprojekt, utan det handlar om projekt som är av nytta och glädje för många. Särskild vikt kommer att läggas vid projekt som leder till tillgänglighet och inkludering.

Nomineringsperioden för XL-Hjälpen pågår från mars till den 3 maj och projekten nomineras på xlhjalpen.se.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2020-04-06 13:10:12

Länk till nyhetsarkivet