Beijer släpper Covid-19-guider

Beijer Byggmaterial har publicerat två vägledningar för att hjälpa hantverkare och deras kunder att hantera smittspridning.

Vägledningen ”Ditt hem är min arbetsplats” innehåller riktlinjer för hur man minimerar risken för smittspridning vid byggprojekten. Tanken är att hantverkarna ska kunna skicka dokumentet till sina kunder som en försäkran att de gör allt de kan för att skapa en trygg byggmiljö.

I ”Covid-19 guide för hantverkare” får hantverkarna tips om hur de kan förebygga och hantera tänkbara situationer som kan uppstå och själv hålla sig frisk och trygg på sin arbetsplats.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2020-04-06 13:13:20

Länk till nyhetsarkivet