Hushållen minskar inköpen

Gör-det-självmarknaden för byggprodukter som under flera år gynnats av låga räntor, stigande huspriser och en god konjunktur, kommer att påverkas negativt av coronakrisen. Navet Analytics uppskattar en minskning på 3 procent.

Navet framhåller dock att det ser ljusare ut om vi inte hamnar i en djup och långvarig lågkonjunktur. Då kan ett minskat resande leda till att vi spenderar mer tid hemma, vilket kan lösgöra tid för renovering och underhåll av bostaden.

Och om bostadspriserna inte går ner för mycket, kan det i kombination med låga räntor hjälpa till att hålla uppe gör-det-själv-volymen i år.

Dock torde många butiker få färre kunder och en sådan minskning under våren kommer att inverka negativt på den totala årsomsättningen.

Men det kan också bli betydligt värre med en djupare lågkonjunktur med kraftigt stigande arbetslöshet och eventuellt fallande bostadspriser och en lägre omsättning av begagnade småhus.

Sammantaget bedömer Navet att under 2020 minskar gör-det-själv-volymen med cirka 3 procent, vilket kan jämföras med fjolårets uppgång på cirka 2,5 procent. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2020-04-06 13:17:27

Länk till nyhetsarkivet