XL-Bygg köper Bolist

XL-Bygg förvärvar Bolist och blir därmed den största kedjan inom byggfackhandeln i Sverige. Sammanlagt består den nya kedjan av 300 anläggningar och den får en total butiksomsättning på över nio miljarder kronor.

Även Järnia och Bolist Logistik AB ingår i förvärvet. Affären innebär att medlemmarna i Bolist kommer att bli delägare i XL-Bygg.  XL-Bygg, Bolist och Järnia kommer att fortsätta under sina egna varumärken.

Affären förväntas bli slutförd under april/maj när Konkurrensverket har sagt sitt.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2020-04-06 13:21:12